upravu ili u pravu

Kako se piše pravilno upravu ili u pravu? Ispravno je u pravu. Ova reč u srpskom jeziku se i izgovara i piše odvojeno. Pravopis nas je uputio na detalje ovog pravila.

Dobro znano pravilo je da prilog u, kada se nađe u društvu imenica, piše se rastaljeno. Kako je i ovde takav slučaj, predlažem da pređemo na primere koji nas upućuju na direktnu primenu ove reči u tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • U pravu si, trebala sam sporije da idem sa njim.
  • Mislim da ona nije u pravu, ali neće da prizna.
  • Ona je uvek u pravu i njena mora da bude zadnja.

Leave A Comment?