takoreći ili tako reći

Često u izgovoru koristimo izraz takoreći koji znači moglo bi se reći, ali da li znamo kako se piše pravilno? U srpskom jeziku ispravno je napisati zajedno kao jednu reč, bez razmaka. Međutim, kao i u mnogim situacijama kada je pravopis u pitanju i ovde imamo odstupanje.

U situaciji kada se ne radi o prilogu, već kada je reč tako posebno naglašena u tekstu, tada je moramo napisati odvojeno. Ove razlike najbolje će se videti u direktnim primerima koje smo pripremili, kako bismo uvideli primenu ove reči.

Primeri upotrebe

  • Vi ste takoreći već u bračnoj zajednici, samo bez papira.
  • Da li je ispravno tako reći ili je akcenat drugačiji?
  • Kada sam probala tu tortu bila sam oduševljena, takoreći ostala sam bez reči.

Leave A Comment?