tamnoplava ili tamno plava

Kako se piše pravilno tamnoplava ili tamno plava? Jedino ispravno rešenje ove nedoumice je tamnoplava, reč koju trebamo pisati uvek spojeno. Pravopis nam je objasnio da se prefiks tamno uvek piše zajedno sa drugim rečima, te nije čudno što je i u ovom slučaju tako. Slični primeri su tamnokos, tamnoput, […]

takozvani ili tako zvani

Kada na nekog mislimo da je tako nazvan uglavnom koristimo prilog takozvani, ali nismo sigurni kako se piše ispravno ta reč. U srpskom jeziku pravilno je takozvani, napisati kao jednu reč spojeno. Ispoštovaćemo pravopis koji je bio izričit i nije imao ovde velikog posla. Nema glasovnih i gramatičkih promena na […]

treba ili trebalo

Naredna nedoumica veoma je zanimljiva. Kako se kaže pravilno treba ili trebalo? Glagol trebati interesantan je za izučavanje. Kod njega je neodređeno jedino treće lice jednine, tako da se ispravno koriste oba oblika u zavisnosti od situacije. Da ne bismo pravili greške na kojima bi nam pravopis zamerio krenućemo sa […]

takoreći ili tako reći

Često u izgovoru koristimo izraz takoreći koji znači moglo bi se reći, ali da li znamo kako se piše pravilno? U srpskom jeziku ispravno je napisati zajedno kao jednu reč, bez razmaka. Međutim, kao i u mnogim situacijama kada je pravopis u pitanju i ovde imamo odstupanje. U situaciji kada […]