u pitanju ili upitanju

Mnogi od nas koriste izraz u pitanju, ali sada moramo odagnati kako se piše pravilno. Ako poslušamo pravopis i gramatiku srpskog jezika, doći ćemo do zaključka da se ispravno napisati u pitanju, odvojeno.

Ova reč piše se rastavljeno, jer se radi o prilogu u i imenici pitanje, te se kao takve moraju pisati tako. Kada se koristi ovaj izraz misli se da se radi o nečemu. Najbolje ćemo shvatiti kada se osvrnemo na primere koji nas upućuju na primenu ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Ovde je u pitanju veliki novac i molim da se uozbiljite.
  • Kad su moja osećanja u pitanju, tu nema nikakve dileme.
  • Šta misliš da je u pitanu, kada se Maja toliko naljutila?

 

Leave A Comment?