ustvari ili u stvari?

Kako se piše pravilno ustvari ili u stvari? Postoje mnoge reči koje spojimo akcentom kada ih izgovaramo, ali pišu se odvojeno, što je i u ovoj nedoumici slučaj. Ispravno je napisati u stvari.

Pravopis je naložio da se priloški izrazi uvek pišu rastavljeno. Prilog u plus imenice, kao što je slučaj i sa izrazima u kraj, u beskraj, u stopu itd. Pogledajmo sada primere koje smo pripremili kako bismo vam približili primenu ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Ti si jako čudna žena, u stvari više teška nego čudna.
  • Mogli bi u stvari da odemo na tu žurku u velikom stilu.
  • Mislila sam da ne mogu, ali u stvari nisam bila svesna svoje snage.

Leave A Comment?