Kako se pišu nazivi fakulteta i škola

Kako se pišu nazivi fakulteta i škola, takođe su veoma česta pitanja koja se mogu čuti kada je srpski jezik u pitanju. Odgovore naravno pružiće nam naš pravopis, koji je uvek raspoložen da nam da sva objašnjenja. Kasnije, na nama je samo da ta objašnjenja primenjujemo i poštujemo gramatička pravila. […]

Kineski zid ili kineski zid

Veliko slovo nam se smeši iz prikrajka, uvek spremno da nam zada nove zadatke. Kako se piše pravilno Kineski zid ili kineski zid? Ispravno je napisati Kineski zid. U srpskom jeziku i gramatici neka pravila koja je postavio naš pravopis su savršeno jasna i potrebno je samo pridržavati se istih. […]

Đavo ili đavo

Nastavljamo putovanja kroz veoma gustu šumu naše gramatike. Da li se pravilno piše Đavo ili đavo, pitanje je sad? Kada je u pitanju pravopis, nismo sigurni da li treba da upotrebimo veliko ili malo slovo. Naredni redovi pomoćiće nam u tome. Kako se piše ispravno Đavo i đavo Reč đavo […]

dekan ili Dekan

U bogatom srpskom jeziku česte nedoumice stvaraju nam određene titule. Mnogo puta se zapitamo da li se pravilno pišu velikim ili malim slovom. Dekan ili dekan, sada se pitamo da li ćemo upotrebiti veliko ili malo slovo kada zapisujemo ovu reč? Kako se piše ispravno dekan ili Dekan Kada je […]

Artikal ili artikl

Sledeća gramatička nedoumica opet nam ostavlja izbor. Trebamo naći odgovor na pitanje kako se kaže artikal ili artikl, a pravilno je da se koriste i jedna i druga reč. Tako da je izbor naš da li ćemo između poslednjih suglasnika koristiti glas a ili ne. Kako se piše ispravno artikal […]

Antitalenat ili anti talenat

U srpskom jeziku često ćemo naići na prefiks anti. Mnoge reči mogu njime da se pohvale, te odatle proizilazi i pitanje kako se kaže ispravno antitalenat ili anti talenat? Ukoliko želimo da ispoštujemo pravopis naše gramatike reći ćemo antitalenat. Ova reč upotrebljava se kada iskazijemo da neko nije talentovan za […]

Ajlajner ili alajner

Jedna zanimljiva gramatička nedoumica, pogotovo za ženski rod u pitanju je svakako pitanje kako se kaže ajlajner ili alajner? Kada je srpski pravopis po sredi jedino pravilno je reći ajlajner, sa slovom j. Ova zanimljiva reč poreklo vodi od engleske reči eyeliner,što znači u bukvalnom prevodu olovka za oči. Kako […]

Amfora ili anfora

Pred nama je još jedna jezička zagonetka. Sada nam se postavlja pitanje kako se kaže amfora ili anfora? Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno reći amfora, sa slovom m. Možda ima onih koji će se zapitati i šta uopšte predstavlja amfora. To je antička posuda napravljena od keramike sa […]

Apstraktno ili abstraktno

Prelistavajući srpski pravopis došli smo do dela koji nam govori o jednačenju suglasnika po zvučnosti. Verujem da je većini ova lekcija dobro poznata, a ujedno ona će nam dati i odgovor na pitanje kako se kaže apstraktno ili abstraktno. U srpskom jeziku pravilno je izgovoriti sa p – apstraktno. Ovo […]