Antitalenat ili anti talenat

U srpskom jeziku često ćemo naići na prefiks anti. Mnoge reči mogu njime da se pohvale, te odatle proizilazi i pitanje kako se kaže ispravno antitalenat ili anti talenat? Ukoliko želimo da ispoštujemo pravopis naše gramatike reći ćemo antitalenat. Ova reč upotrebljava se kada iskazijemo da neko nije talentovan za odreženu delatnost.

Kako se piše pravilno antitalenat ili anti talenat

Kada pišemo neki tekst i naiđemo na ovu reč napisaćemo antitaletan, spojeno kao jednu reč. Prefiks anti uvek se piše spojeno sa drugim rečima. Malo slovo je obavezno na početku reči, osim ako rečenica ne počinje baš sa njom. Primeri iz teksta najbolje će oslikati ova pravila.

Primeri upotrebe

  • Moja ćerka je antitalenat za ples, ali je uporna da ide.
  • Nažalost, na teži način je morao da shvati da je antitalenat za fudbal.
  • Antitalenat ili ne, ja volim da peva u slobodno vreme.

Leave A Comment?