Amfora ili anfora

Pred nama je još jedna jezička zagonetka. Sada nam se postavlja pitanje kako se kaže amfora ili anfora? Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno reći amfora, sa slovom m. Možda ima onih koji će se zapitati i šta uopšte predstavlja amfora. To je antička posuda napravljena od keramike sa dve drške sa strane i izduženim vratom. Poreklo reči je od grčke reči amforeus.

Kako se piše ispravno amfora ili anfora

Onako kako smo ustanovili da se kaže tako ćemo i napisti reč amfora. To je jedino ispravno napisano, pod uslovom da se koristi malo slovo na njenom početku, jer označava posudu koja, naravno, nije vlastita imenica. Naredni tekst pokazaće nam kako se ova reč koristi u samom tekstu.

Primeri upotrebe

  • U Gradskom muzeju u Makarskoj postoji čitava zbirka amfora.
  • Prilikom poslednjih podmorskih arheoloških istraživanja ponađeno je dosta amfora.
  • Moja majka je kolekcionar starih rimskih amfora.

Leave A Comment?