Kako se pišu nazivi fakulteta i škola

Kako se pišu nazivi fakulteta i škola, takođe su veoma česta pitanja koja se mogu čuti kada je srpski jezik u pitanju. Odgovore naravno pružiće nam naš pravopis, koji je uvek raspoložen da nam da sva objašnjenja. Kasnije, na nama je samo da ta objašnjenja primenjujemo i poštujemo gramatička pravila.

Da bismo pravilno napisali naziv neke osnove ili srednje škole ili pak fakulteta počećemo od osnovnog pravila, a to je da je veliko slovo obavezno na početku svakog. Ukoliko se u nazivu nalazi još neka reč koja po pravilu očekuje veliko slovo to ćemo joj i pružiti. Recimo Osnovna škola Vuk Karadžić u svom nazivu sadrži vlastite imenice koje ćemo naravno napisati velikm slovom.

Neki od primera još su i Srednja ekonomska škola, Srednja medicinska škola, Muzička škola i Srednja tehnička škola. Često su u upotrebi sami nazivi bez prefiksa srednja i tada je ispravno pisati ih velikim slovom. Na primer Medicinska škola, Ekonomska škola i dr.

Što se tiče osnovne škole i ona za svoje nazive ima pripremljena određena pravila. Ukoliko se u tekstu naiđe na naziv određene škole potrebno je upotrebiti veliko slovo, ali ukoliko se misli uopšteno na osnovnu školu tada ćemo napisati malim. Na primer možemo reći Maja je prošle godine završila osnovnu školu. U ovom primeru nismo precizirali koju osnovnu školu i zato je tu bilo potrebno malo slovo. Neki od primera za osnovnu školu su Osnovna škoa Sveti Sava, Osnovna škola Despot Stefan Lazarević i dr.

Kada su u pitanju nazivi fakulteta slična su pravila kao i sa ostalim institucijama. Početno slovo u nazivu obavezno se piše velikim slovom kao na primer Fakultet političkih nauka. Ukoliko u svom nazivu sadrži vlastitu imenicu potrebno je i nju napisati velikim slovom – Univerzitet Braća Karić. Još neki od primera koji pokazuju pravilo pisanja imena fakulteta su Medicinski fakultet, Tehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Građevinski fakultet i drugi.

Još jedna od nedoumica je kako se piše skraćenica za osnovnu školu. Skraćenica je OŠ, ali mora se poštovati pravilo da se ova skraćenica uvek piše velikim slovima, bez tačke. Pogledajmo primere koji će nas uputiti na upotrebu ovih naziva u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Moj sin pohađa OŠ Despot Stefan Lazarević, u Beogradu.
  • Da li je tvoja ćerka završila Ekonomski fakultet?
  • Gde se tačno načno nalazi Medicinski fakultet?

Leave A Comment?