Kako se pišu brojevi slovima

Veoma zanimljiva nedoumica je pred nama. Naizgled laka, ali na pitanje kako se pišu brojevi slovima nije lako dati odgovor. U srpskom jeziku pravopis nalaže da se brojevi do deset uvek pišu slovima i to naravno malim slovom, jer se radi o zajedničkim imenicama. Redni i decimalni brojevi pišu se […]

Kako se pišu pravilno nazivi tvrđava

Veliko i malo slovo često umeju da nam zadaju gramatičke nedoumice. Sada nas zanima kako se pišu pravilno nazivi tvrđava. U sprkoj jeziku poznato je da istorijske znamenitosti kao i nazivi tvrđava zahtevaju veliko slovo samo prve reči u nazivu. S obzirom da smo ustanovili pravilo koje je propisao srpski […]

Kako se piše patrijarh

Sledeća nedoumica je veoma zanimljiva, jer je došlo do sukoba u verskim i gramatičkim načelima. Kako se piše pravilno reč patrijah, da li velikim ili malim slovom. Gramatički ispravno je napisati patrijah, malim slovom. Pravopis srpskog jezika nalaže da titule bilo kog karaktera zahtevaju samo malo slovo, osim u slučajevima […]

Predsednik ili pretsednik

Kako se kaže pravilno predsednik ili pretsednik. Ukoliko ne želimo da pogrešimo ni gramatički ni jezički koristićemo oblik predsednik, jer je to jedino ispravno. Ustanovili smo šta je tačno kada je izgovor u pitanju, a sad prelazimo na pravopis. Reč predsednik predstavlja titulu, koja je inače zajednička imenica i zahteva […]

Kako se pišu pravilno imena sudova

Sledeća nedoumica opet sa sobom nosi veliko i malo slovo. Potrebno je da odagnamo kako se pišu pravilno imena sudova. Sud je institucija i kao takva njen naziv zahteva veliko slovo. Pravopis srpskog jezika nas je podsetio da se u nazivu sudova i drugih institucija velikim slovom piše samo prva […]

olimpijada ili Olimpijada

Veliko slovo često ume da zada zanimljive nedoumice u srpskom jeziku. Sada nas zanima kako se piše ispravno olimpijada ili Olimpijada. Da bismo bili i gramatički i kulturološki ispravni napisaćemo olimpijada. Ova reč zahteva malo slovo, jer je tako navedeno u poslednjem izdanju srpskog pravopisa, osim u slučaju kada je […]

osmi mart ili Osmi mart

Lep dan kako za žene tako i za muškarce koji tada daruju svoje lepše polovine je 8. mart. Sada nas zanima kako se piše pravilno osmi mart ili Osmi mart. U srpskom jeziku ispravno je napisati Osmi mart. Veliko slovo ovde je obavezno, jer se govori o prazniku. Pravopis nas […]

musliman ili Musliman

Kako se piše ispravno musliman ili Musliman? Gramatički je pravilno koristiti oba oblika, u zavisnosti od situacije. Pravopis se potrudio da nam objasni kada je potrebno veliko slovo, a kada malo slovo na početku ove reči. Ukoliko se radi o etničkom imenu pisaćemo velikim slovom, a ukoliko u tekstu pominjemo […]

Magistar ili magistar

Kako se piše ispravno magistar ili Magistar? Postoje jasna pravila kada je pisanje titula u pitanju u srpskom jeziku. Pravopis nalaže da je pravilno napisati magistar. Gramatika srpskog jezika nalaže da veliko slovo ovde nije obavezno. Dakle ova reč zahteva malo slovo, a naredni primeri koje smo pripremili najbolje će […]