Artikal ili artikl

Sledeća gramatička nedoumica opet nam ostavlja izbor. Trebamo naći odgovor na pitanje kako se kaže artikal ili artikl, a pravilno je da se koriste i jedna i druga reč. Tako da je izbor naš da li ćemo između poslednjih suglasnika koristiti glas a ili ne.

Kako se piše ispravno artikal ili artikl

Kada je srpski pravopis u pitanju ispravno je da napišemo i artikal i artikl. To su reči koje se pišu malim slovom i uvek spojeno ako jedna reč. Malo slovo upotrebljavamo, jer ovde ne govorimo o vlastitim imenicama koje zahtevaju suprotno od toga. Izuzetak kada ove dve reči pišemo velikim slovom je jedino kada se one nalaze na početku rečenice.

Primeri upotrebe

  • Šef mi nije objasnio koje artikle ne smem da izložim.
  • Možeš li da mi napišeš šifru za taj artikal, kako bi je lakše zapamtila.
  • Koji artikal vam se najviše dopada iz naše bogate ponude?

Leave A Comment?