najbolje ili naj bolje

Svako zna kako se kaže kada želi nekom da poželi lepe želje, međutim dolazimo do pitanja kako se piše pravilno reč najbolje ili naj bolje. Ispravno je napisati najbolje spojeno, bez razmaka. Pored lepih želja isto tako volimo da ne grešimo u pravopisu. Jedan od naših strožijih drugara srpski pravopis […]

na pamet ili napamet

Kako se piše pravilno na pamet ili napamet? Da bi bili gramatički ispravni možemo koristiti oba oblika samo u određenim situacijama. Pravopis će se potrudi u narednim redovima da nam što bliže pojasni te situacija. Ukoliko se data reč koristi kao prilog za nešto što se radi po sećanju, ispravno […]

naći ćemo ili naćićemo

Kako se piše ispravno naći ćemo ili naćićemo? Pravopis sprskog jezika nalaže da je pravilno napisati odvojeno kao dve reči naći ćemo, a zašto je to tako objašnjeno nam je u redovima ispod. Gramatika srpskog jezika ima pravilo koje se odnosi na glagole koji se završavaju na ći, a to […]

nažalost ili na žalost

Svi znamo kako se kaže sledeći prilog i često ga koristimo, a sada nas zanima kako se piše ispravno nažalost ili na žalost. U srpskom jeziku pravilno je koristiti oba oblika, samo obratiti pažnju kada koji treba upotrebiti. Naš pravopis nam je dao što jednostavnije moguće objašnjenje. Ukoliko se odnosi […]

ne može ili nemože

Kako se piše pravilno ne može ili nemože? U srpskom jeziku često nam rečca ne predstavlja nedoumicu, pogotovu ako se nađe skupa sa glagolom. Ispravno je napisati ne može odvojeno, kao dve reči. Pravopis srpskog jezika nalaže da kada se glagol i rečca ne druže razmak između njih mora da […]

ne znam ili neznam

Večita dilema koja nam stvara velike nedoumice je kako se piše pravilno ne znam ili neznam? Pravopis je veoma strog kada su ovakvi primeri u pitanju. Jedino ispravno je koristiti oblik ne znam koji se piše odvojeno. Pravilo koje je veoma važno i mora se poštovati u srpskom jeziku je […]

nidočega ili ni do čega

Čuli smo ovaj prilog nebrojano puta i znamo kako se kaže, ali sada moramo rešiti kako se piše ispravno nidočega ili ni do čega. Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno napisati odvojeno ni do čega. Ovaj prilog nastao je od reči niko i ništa u kombinaciji sa predlogom i […]

Nova godina ili nova godina

Sledeće pitanje koje nas muči je kako se piše ispravno nova godina? Pravilno je napisati velikim slovom, a s obzirom da svi volimo novogodišnje praznike moramo biti precizni i tačni, pa će nam u pomoć priskočiti pravopis srpskog jezika. Pravilo je od davnina da nazivi praznika potražuju veliko slovo na početku. […]