nijedan ili ni jedan ili niti jedan

Kako se piše pravilno reč nijedan ili ni jedna ili niti jedan? Da li je ovo jedna ili više reči, otkriće nam niko drugi, nego naš verni pratilac u ovom poslu srpski pravopis. Ispravno je koristii oblik nijedan i ni jedan, dok se obliki niti jedan ne koristi u pravopisu.

Ukoliko govorimo o obliku kojim izražavamo broj tačnije nulu ili ništa, ovu reč onda ćemo pisati spojeno kao jednu reč. Međutim, ukoliko prilog koristimo kada želimo da stavimo akcenat na razliku od nekog drugog moraćemo je napisati odvojeno kao dve reči. Iz pripremljenih primera najbolje ćemo uvideti tu razliku.

Primeri upotrebe

  • Nijedan čovek u ovoj sobi ne zna o čemu ti pričaš.
  • Ne zanimaju me ni jedan ni drugi uopšte.
  • Nijedan dan na moru nisam uspela da spavam dugo.

Leave A Comment?