ne znam ili neznam

Večita dilema koja nam stvara velike nedoumice je kako se piše pravilno ne znam ili neznam? Pravopis je veoma strog kada su ovakvi primeri u pitanju. Jedino ispravno je koristiti oblik ne znam koji se piše odvojeno.

Pravilo koje je veoma važno i mora se poštovati u srpskom jeziku je da se odrična rečca ne od glagola uvek piše razdvojeno. Jedini izuzeci koje pišemo spojeno su neću, nemam, nisam i nemoj. Pređimo na primere koji nam pokazuju direktnu primenu ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Ne znam dok kada ću moći da budem ovde.
  • Došla sam do škole i ne znam gde dalje treba da idem.
  • Pomozi mi, ne znam da uradim ovaj zadatak do kraja.

Leave A Comment?