ne moraš ili nemoraš

Kako se piše ispravno ne moraš ili nemoraš? Da bi ispoštovali sva gramatička i kulturološka pravila napisaćemo ne moraš, odvojeno. Negacija sa rečcom ne zadaje nam dosta nevolja, ali pravopis je uvek raspoložen da nam ponovi neka od pravila. Kada se rečca ne nalazi pored glagola ona zahteva razmak između, […]

nemoj ili ne moj

Kako se piše pravilno nemoj ili ne moj? Kada je negacija u pitanju često imamo mnoge nedoumice. U srpskom jeziku ispravno je napisati nemoj, zajedno kao jednu reč. Osvrnimo se na gramatička pravila u kojima se pominje rečca ne. Pravopis našeg jezika bio je veoma jasan te nam je stavio […]

nemojte ili ne mojte

Kako se piše ispravno nemojte ili ne mojte? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik nemojte, koji se piše spojeno kao jedna reč. Podsetićemo se osnovnih pravila kada je rečca ne u pitanju. Pravopis našeg jezika nalaže da se negacije sa rečcom ne i glagolima uvek pišu razdvojeno, osim u […]

nemoguće ili ne moguće

Kako se piše ispravno nemoguće ili ne moguće? U srpskom jeziku postoji nekoliko pravila kada je negacija u pitaju. U ovom slučaju pravilno je napisati nemoguće spojeno, kao jednu reč. Pravopis će nas podsetiti da se rečca ne u kombinaciji sa pridevima uvek piše zajedno, bez razmaka. Kod glagola je […]

nebitno ili ne bitno

Rečca ne se baš zaigrala sa nama. Naredni zadatak nam je da odagnamo kako se piše pravilno nebitno ili ne bitno. U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik nebitno. Zašto je ova reč piše spojeno otriće nam naš pravopis. Rečca ne se uvek piše zajedno kada se nađe sa pridevima. […]

ne valja ili nevalja

Kako se piše ispravno ne valja ili nevalja? Ovo je jedna zanimljiva nedoumica, koja je pre svega nesvakidašnja. Pravilno je napisati ne valja odvojeno kao dve reči. Ljudi greše jer nisu sigurni kojoj grupi reči pripada reč valja, a to je inače glagol. Pravopis je bio jasan da se rečca […]

najjači ili najači

Jedna od čestih dilema u srpskom jeziku je kako se piše ispravno najjači ili najači. Pravopis i gramatika otkrili su nam da je pravilno napisati najjači, sa dva slova j, spojeno. Objašnjenje na ovaj podatak naćićemo u redovima ispod. Postoji pravilo koje nalaže da ne prefiks naj sa svojim komparativom […]

nadamnom ili nada mnom

Kako se piše pravilno nadamnom ili nada mnom? Ukoliko se osvrnemo na pravila koja propisuje srpski pravopis ispravno je  napisati nada mnom odvojeno. U srpskom jeziku jednostavno postoje pravila koja moramo poštovati, a jedno do njih je da se predlog ispred reči mnom uvek piše razdvojeno od nje same. Još […]

na primjer ili naprimer

Mnogi od nas koriste skraćenicu za ovu reč napr. , a sada nam je potreban odgovor na pitanje kako se piše na primjer ili naprimer. Pravopis nalaže da se ova reč ispravno piše odvojeno na primer. Ukoliko govorimo o ijekavskom govoru i pisanju pravilno je na primjer, takođe razdvojeno. Ukoliko […]

natenane ili na tenane

Mislim da među nama nema onog koji ne zna kako se kaže izraz natenane, ali kako se piše ispravno pitanje je sad. Da li natenane ili na tenane, odvojeno ili spojeno? Kako bismo ispoštovali pravopis i gramatička pravila napisaćemo natenante spojeno kao jednu reč. Reč natenane dobijena je od tursko […]