nidočega ili ni do čega

Čuli smo ovaj prilog nebrojano puta i znamo kako se kaže, ali sada moramo rešiti kako se piše ispravno nidočega ili ni do čega. Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno napisati odvojeno ni do čega.

Ovaj prilog nastao je od reči niko i ništa u kombinaciji sa predlogom i kao takav mora se pisati razdvojeno kao tri reči. Poštovaćemo pravilnik naravno, al je najbolje da se osvrnemo ka primerima iz direktnog teksta, kako bi se uverili kako ovaj prilog izgleda.

Primeri korišćenja date reči

  • Ne mogu ići sutra, nije mi ni do čega.
  • Ni do čega mi nije, izgubila sam volju za bilo čim.
  • Zbog tvog ponašanja nije mi ni do čega, ostajem kući.

1 Comment

Leave A Comment?