novonastala ili novo nastala

Često koristimo ovaj izraz, a sada moramo odagnati kako se piše pravilno novonastala ili novo nastala? U srpskom jeziku ispravno je napisati novonastala, spojeno kao jednu reč. Složenice koje počinju sa reči novo uvek se pišu zajedno i to je jednostavno pravilo koje se mora poštovati. Pravopis nas podseća i […]

nov ili novi

Kako se kaže pravilno nov ili novi? Ovo je određen i neodređen oblik i u srpskom jeziku mogu se oba koristiti podjednako. Jedna bitna stavka je i kako ćemo ispravno napisati ovu reč. Kako se piše ispravno otkriće nam niko drugi već naš verni pravopis. Isto kao što se kaže […]

non stop ili non-stop ili nonstop

Postoje mnoge reči koje potiču od stranih reči, te nam kao takve odmah stvaraju određene nedoumice. Kako se piše pravilno non stop ili non-stop ili nonstop? Videli smo na mnogim mestima ovaj natpis, ali ako se osvrnemo na pravopis našeg jezika dolazimo do toga da je ispravno napisati ga samo […]

nije na odmet ili nije naodmet

Pred nama je veoma zanimljiva nedoumica, koja je podelila dosta mišljenja. Kako se piše pravilno nije na odmet ili nije naodmet? Pravopis smo odmah pozvali u pomoć kako bismo bili sigurni da činimo pravu stvar i saznali da je ispravno napisati nije naodmet, kao dve reči odovojeno. Prilog koji predstavlja […]

nizbrdo ili niz brdo

Često možemo čuti naredni prilog, te smo sigurni da svi znamo kako se kaže, ali sada nas zanima kako se piše ispravno nizbrdo ili niz brdo? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oba oblika, a pravopis će nas podsetiti kada i u kojim situacijama ih treba razlikovati. Ukoliko se ovaj […]

nisam ili ni sam

Negacije sa rečcom ne veoma često nam stvaraju nedoumice. Kako se piše pravilno nisam ili ni sam? Ispravno je napsati nisam spojeno kako bismo bili sigurni da nismo napravili gramatičku grešku, međutim postoji situacija u kojoj možemo naići i na ni sam odovojeno. Kada pravopis govori o glagolima koji se […]

nimalo ili ni malo

Kako se piše ispravno prilog nimalo ili ni malo? Znamo svi kako se kaže, ali sada je potrebno odagnati ovu pravopisnu nedoumicu. U srpkom jeziku pravilno je koristiti oba oblika, ali veoma važno kad i u kojoj situaciji. Pravopis je, kao i uvek, raspoložen za saradnju te nam je dao […]

niti ili ni ti

Kako se piše pravilno niti ili ni ti? Ovo je sledeća nedoumica koja nas izaziva na dvoboj. Lako ćemo se protiv nje boriti i to tačnim odgovorom, koji glasi da je ispravno koristiti oba oblika samo u određenim situacijama. Pravopis nalaže da ukoliko je reč niti sastavni veznik potrebo je […]

ni sa kim ili nisakim

Kako se piše ispravno ni sa kim ili nisakim? U srpskom jeziku i gramatici pravilno je napisati ni sa kim odvojeno sve reči. Ovaj prilog veoma je zanimljiv za istraživanje, pa će nam se pridružiti i pravopis. Pravila su veoma jasna i trude se da nam što jednostavnije prikažu sva […]

niotkuda ili ni od kuda

Svi znamo kako se kaže naredni prilog i često ga koristimo, ali sada treba da odagnamo kako se piše pravilno niotkuda ili ni od kuda? U srpskom jeziku ispravno je napisati spojeno niotkuda. Zašto je to tako i koja glasovna promena se ovde dogodila objasniće nam naš verni drug pravopis. […]