najbolje ili naj bolje

Svako zna kako se kaže kada želi nekom da poželi lepe želje, međutim dolazimo do pitanja kako se piše pravilno reč najbolje ili naj bolje. Ispravno je napisati najbolje spojeno, bez razmaka. Pored lepih želja isto tako volimo da ne grešimo u pravopisu.

Jedan od naših strožijih drugara srpski pravopis otkrio nam je da se sve reči u superlativu nikad ne razdvajaju od rečce naj, tačnije od svog prefiksa. Kroz predstojeće primere videćemo primenu ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Najbolje je da mi se više ne obraćaš.
  • Ne znam stvarno šta je najbolje za tvog brata.
  • Milena, najbolje bi bilo da prvo provežbaš srpski.

Leave A Comment?