nažalost ili na žalost

Svi znamo kako se kaže sledeći prilog i često ga koristimo, a sada nas zanima kako se piše ispravno nažalost ili na žalost. U srpskom jeziku pravilno je koristiti oba oblika, samo obratiti pažnju kada koji treba upotrebiti.

Naš pravopis nam je dao što jednostavnije moguće objašnjenje. Ukoliko se odnosi na čiju žalost, tačnije kada posle ovog priloga stoji genitiv potrebno je reč napisati odvojeno, a ukoliko se koristi kao prilog pisaćemo je spojeno. Primeri koje smo pripremili najbolje će nas uputiti na pomenutu razliku.

Primeri korišćenja datih reči

  • Nažalost, moraću da te razočaram rezultatima.
  • Milena se, nažalost, sinoć baš potresla zbog tvog ponašanja.
  • Na žalost mnogih u publici, njihov tim je izgubio.

Leave A Comment?