naći ćemo ili naćićemo

Kako se piše ispravno naći ćemo ili naćićemo? Pravopis sprskog jezika nalaže da je pravilno napisati odvojeno kao dve reči naći ćemo, a zašto je to tako objašnjeno nam je u redovima ispod.

Gramatika srpskog jezika ima pravilo koje se odnosi na glagole koji se završavaju na ći, a to je da oni u futuru I, tačnije u budućem vremenu uvek imaju složen oblik. Ovde govorimo o glagolu naći, koji po licima glasi: naći ću, naći ćeš, naći će, naći ćemo, naći ćete ili naći će. Primeri u nastavku uputiće nas na njegovu primenu u tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Ne brini, naći ćemo način da se vratimo nazad.
  • Naći ćemo novac i uplatiti dugovanje u toku dana.
  • Naći ćemo tvoj izgubljeni sat, ne plači.

Leave A Comment?