najjači ili najači

Jedna od čestih dilema u srpskom jeziku je kako se piše ispravno najjači ili najači. Pravopis i gramatika otkrili su nam da je pravilno napisati najjači, sa dva slova j, spojeno. Objašnjenje na ovaj podatak naćićemo u redovima ispod.

Postoji pravilo koje nalaže da ne prefiks naj sa svojim komparativom u superlative uvek piše spojeno. Isto to pravilo važi i za reči koje se završavaju sa suglasnikom j, kada ga je potrebno napisati dva puta. Pogledajmo primere koji nam sve to dokazuju.

Primeri upotrebe date reči

  • Ko je najjači kod vas u odeljenju?
  • Najjači je onaj ko uspe da podigne ovaj kofer.
  • Moj tata je najjači u našoj porodici.

Leave A Comment?