natenane ili na tenane

Mislim da među nama nema onog koji ne zna kako se kaže izraz natenane, ali kako se piše ispravno pitanje je sad. Da li natenane ili na tenane, odvojeno ili spojeno? Kako bismo ispoštovali pravopis i gramatička pravila napisaćemo natenante spojeno kao jednu reč.

Reč natenane dobijena je od tursko persijske reči tenan što označava polako, mirno, bez žurbe, a njen prefiks je srastao sa ostatkom reči, te dobismo izraz natenane. Pripremili smo neke primere kako bi vam bilo jasnije korišćenje ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Smiri se i ispričaj mi sve natenane.
  • Neću da žurim, hoću natenane da popijem kafu.
  • Možeš li ovaj crtež da uradiš fino i natenane?

Leave A Comment?