nemoj ili ne moj

Kako se piše pravilno nemoj ili ne moj? Kada je negacija u pitanju često imamo mnoge nedoumice. U srpskom jeziku ispravno je napisati nemoj, zajedno kao jednu reč. Osvrnimo se na gramatička pravila u kojima se pominje rečca ne.

Pravopis našeg jezika bio je veoma jasan te nam je stavio do znanja kada se i u kojim se situacijama rečca ne piše spojeno kada se druži sa glagolima. Izuzeci su neću, nemam, nisam i nemoj, dok se ostale negacije rečce ne sa glagolima pišu uvek odvojeno. Primeri će nam najbolje ovo pravilo dokazati.

Primeri upotrebe

  • Nemoj da poričeš kada sam sve videla.
  • Milena nemoj ići na to takmičenje, ako nisi dovoljno spremna.
  • Nemoj nikome da kažeš ovo što sam ti rekla.

Leave A Comment?