skim ili s kim

Sigurno ste nailazili na reč za koju znate kako se kaže, ali ste zbunjeni kako treba da je napišete. Pred nama je pitanje kako se piše pravilno skim ili s kim? Gramatika srpskog jezika nalaže da je ispravno napisati s kim, odvojeno. Moramo poslušati naš pravopis, koji je u ovom […]

kćerka ili ćerka ili kćer

Kako se kaže ispravno kćerka ili ćerka ili kćer? Ovo je pitanje koje ne mori samo žensku decu, već veliku većinu. Pravilno je upotrebiti sva tri oblika. U srpskom rečniku prihvatljivo je sve ove oblike upotrebljavati, a najzastupljeniji oblik u izgovoru je ćerka, koja je inače nastala uprošćavanjem suglasničke grupe […]

kako bismo ili kako bi smo

Poznato nam je kako se kaže naredna upitna fraza, ali sada treba da odagnamo kako se piše pravilno kako bismo ili kako bi smo? Pravilno je napisati kako bismo. Pravopis srpskog jezika nalaže da je ovde reč o potencijalu, a jasno je da se on gradi od aorista pomoćnog glagola […]

kako god ili kakogod

Često je spominjemo, ali nas sada zanima kako se piše pravilno kako god ili kakogod? Pravopis srpskog jezika moraće malo da nam pomogne u ovoj nedoumici. Ispravno je napisati kakogod, zajedno kao jednu reč. Ovde se radi o neodređenoj zamenici, za koju važi pravilo da se uvek piše spojeno kao […]

kad god ili kadgod

Kako se piše pravilno kad god ili kadgod? Zamenica kad se ovde može prilagoditi u obe situacije i ispravno je  koristiti oba oblika. Pravopis nalaže da ukoliko nenaglašavamo zamenicu i želimo da imamo neki neodređen oblik ovu reč pišemo spojeno kao jednu reč. Takođe postoji i pravilo kada se piše […]

kaiš ili kajiš

Kako se kaže pravilno kaiš ili kajiš? U srpskom jeziku postoji pravilo da se između a-i ne piše j, te tako dolazimo do zaključka da je jedino ispravno reći kaiš. Pravopis nam je naložio ovo pravilo i mi ćemo ga poštovati, a kako se piše ova reč u tekstu pogledajte […]

ko je ili koje

Na pitanje kako se piše ispravno ko je ili koje ne možemo dati konkretan odgovor, jer je pravilno korisiti oba oblika, ali u različitim situacijama. Kada se koje koristi objasniće nam naš pravopis. Ukoliko se ko koristi kao upitna zamenica sa skraćenim oblikom glagola jesam uvek se piše odvojeno, međutim […]

kad tad ili kad-tad

Kako se piše kad tad ili kad-tad? U srpskom jeziku pravilno je napisati kad-tad, sa crticom. Pravopis je bio jasan da kada se udruže dva priloga moraju se spojiti crticom. Kada smo ustanovili šta je ispravno možemo preći na primere koje smo pripremili kako bi uvideli primenu ove reči u […]

imaćemo ili ima ćemo

Kako se piše ispravno imaćemo ili ima ćemo? Pozvali smo pravopis u pomoć i on nam je otkrio da je pravilno napisati imaćemo, zajedno. Objašnjenje zašto je to tako dato je u narednim redovima. S obzirom da se glagol imati završava na ti, vraćamo se dobrom starom pravilu da ukoliko […]

kvaki ili kvaci

U srpskom jeziku često postoje i nesuglasice oko raznih jezičkih pravila. Kako se kaže kvaki ili kvaci? Pravopis nalaže da je pravilno koristiti oba oblika. Postoje različita pravila kada je ova nedoumica u pitanju. Nekoliko različitih knjiga o pravopisu govori drugačije. Tako dolazimo do zaključka da se mogu koristiti oba […]