ko je ili koje

Na pitanje kako se piše ispravno ko je ili koje ne možemo dati konkretan odgovor, jer je pravilno korisiti oba oblika, ali u različitim situacijama. Kada se koje koristi objasniće nam naš pravopis.

Ukoliko se ko koristi kao upitna zamenica sa skraćenim oblikom glagola jesam uvek se piše odvojeno, međutim oblik koje takođe se koristi, ali kao upitno-odnosna zamenica. Oblik koje se odnosi na nekog i uvek se piše zajedno, kao jedna reč. Pogledajmo kroz primere ovu razliku o kojoj pišemo.

Primeri upotrebe

  • Žene koje znaju šta hoće uvek dobro prođu u životu.
  • Ne zna ko je ovde doneo ovolike slatkiše.
  • Ko je stavio ova dokumenta ovde?

Leave A Comment?