kaiš ili kajiš

Kako se kaže pravilno kaiš ili kajiš? U srpskom jeziku postoji pravilo da se između a-i ne piše j, te tako dolazimo do zaključka da je jedino ispravno reći kaiš.

Pravopis nam je naložio ovo pravilo i mi ćemo ga poštovati, a kako se piše ova reč u tekstu pogledajte kroz naredne primere.

Primeri korišćenja date reči

  • Kupila sam Milošu novi kaiš.
  • Pokvario mi se kaiš na bicikli i ne mogu je voziti.
  • Da li je neko video moj crni kaiš za pantalone?

Leave A Comment?