kvaki ili kvaci

U srpskom jeziku često postoje i nesuglasice oko raznih jezičkih pravila. Kako se kaže kvaki ili kvaci? Pravopis nalaže da je pravilno koristiti oba oblika.

Postoje različita pravila kada je ova nedoumica u pitanju. Nekoliko različitih knjiga o pravopisu govori drugačije. Tako dolazimo do zaključka da se mogu koristiti oba oblika dok se ne utvrdi jednoglasno mišljenje.

Primeri kako se piše ispravno ova reč

  • Nemoj prilaziti toj kvaci, sad smo je ofarbali.
  • Ostavi mi letak na kvaki ukoliko ne budem kod kuće tad.
  • Da li ste našli nešto na vašoj kvaki?

Leave A Comment?