kćerka ili ćerka ili kćer

Kako se kaže ispravno kćerka ili ćerka ili kćer? Ovo je pitanje koje ne mori samo žensku decu, već veliku većinu. Pravilno je upotrebiti sva tri oblika. U srpskom rečniku prihvatljivo je sve ove oblike upotrebljavati, a najzastupljeniji oblik u izgovoru je ćerka, koja je inače nastala uprošćavanjem suglasničke grupe kć.

Pravopis takođe jasno govori i da se oblik kćer koristi kada se upotrebljava u aoristu reči kći, koja važi za stari slovenski izraz. Najbolje je da pogledamo naredne primere kako bi nam bilo jasno kako se piše data reč.

Primeri korišćenja datih reči

  • Najviše na svetu volim svoju kćer.
  • Moja kćerka je dosta popustila u školi.
  • Da li ste čuli da je moja ćerka osvojila prvo mesto na takmičenju?

Leave A Comment?