kad god ili kadgod

Kako se piše pravilno kad god ili kadgod? Zamenica kad se ovde može prilagoditi u obe situacije i ispravno je  koristiti oba oblika. Pravopis nalaže da ukoliko nenaglašavamo zamenicu i želimo da imamo neki neodređen oblik ovu reč pišemo spojeno kao jednu reč.

Takođe postoji i pravilo kada se piše odvojeno, a to su svi ostali slučajevi osim pomenutog. Pogledajte primere kako bi vam bilo jasnije kada se koji oblik koristi.

Primeri upotrebe

  • Možeš nju posetiti kadgod, uvek je tu.
  • Kad god želiš možeš otići kod Jelene po te papire.
  • Misliš da možeš da ulaziš ovde kad god se tebi prohte?

Leave A Comment?