kad tad ili kad-tad

Kako se piše kad tad ili kad-tad? U srpskom jeziku pravilno je napisati kad-tad, sa crticom. Pravopis je bio jasan da kada se udruže dva priloga moraju se spojiti crticom.

Kada smo ustanovili šta je ispravno možemo preći na primere koje smo pripremili kako bi uvideli primenu ove reči u tekstu.

Primeri korišćenja kad-tad

  • Polako, vratiće se on kad-tad, sigurna sam u to.
  • Mogu li da očekujem kad-tad bar neko objašnjenje za to?
  • Kad-tad oni će se vratiti po svoje stvari koje su zaboravili.

Leave A Comment?