skim ili s kim

Sigurno ste nailazili na reč za koju znate kako se kaže, ali ste zbunjeni kako treba da je napišete. Pred nama je pitanje kako se piše pravilno skim ili s kim? Gramatika srpskog jezika nalaže da je ispravno napisati s kim, odvojeno.

Moramo poslušati naš pravopis, koji je u ovom slučaju veoma jasan. Veznik s uvek se piše razdvojeno od zamenice, a naredni redovi će nam pojasniti primenu datih reči.

Primeri upotrebe date reči

  • Ne znam s kim je Jelena juče otišla u grad.
  • S kim si se družila najviše na raspustu?
  • Milena, s kim ti je bilo zanimljivije u bioskopu?

Leave A Comment?