kupoprodaja ili kupo-prodaja

Čujemo veoma često i znamo kako se kaže sledeća reč, ali sada moramo odagnati kako se piše ispravno kupoprodaja ili kupo-prodaja? Pravilno je napisati kupoprodaja, spojeno kao jednu reč. Pravopis srpskog jezika nije bio preterano opširan na ovu temu. Imamo slučaj jedne složenice, gde postoji pravilo da se one koje […]

kupio ili kupijo

Kako se piše pravilno reč kupio ili kupijo? ispravno je napisati kupio bez j. Slovo j je veoma čest suglasnik koji ume da nam napravi pometnju i mnoga pitanja kada je srpska gramatika u pitanju. Pravopis našeg bogatog jezika bio je izričit kada je jedno pravilo u pitanju, a to […]

klešta ili klješta

Ovaj alat u svakodnevoj je upotrebi, ali sada smo se zapitali kako se kaže pravilno klešta ili klješta? Ispravno je koristiti oblik klešta. Pozvali smo pravopis da nam pomogne kod objašnjenja ovog pravila, ali on je bio kratak. u kulturi izražavanja ne postoji izraz klješta. Osim klešta može se koristiti […]

Knez Mihailova ili knez Mihajlova

Nazivi ulica uvek su veliki izazov kada je srpski jezik u pitanju. Kako se piše pravilno knez mihajlova ulica? Pravopis nalaže da se nazivi ulica pišu velikim slovom, a ukoliko je ulica prva reč i ona zahteva veliko slovo. Ispravno je Knez Mihailova ulica ili Ulica Knez Mihaila. Takođe mora […]

klovn ili klovan

Nastali su još u staroj Grčkoj, a i dan danas nas zabavljaju, dobri stari klovnovi. Kako se kaže pravilno klovn ili klovan? U našem jeziku jedino je pravilno koristiti oblik klovn. Pravopis je bio veoma jasan i stavio nam do znanja kako trebamo poštovati sva njegova pravila pa i ovo. […]

klubski ili klupski

Kako se kaže pravilno klubski ili klupski? Odgovor na ovo pitanje dobili smo, nakon što smo otkrili glasovnu promenu skrivenu u ovom primeru. Ispravno je reći klupski. Pravopis srpskog jezika nam je objasnio zašto je klupski pravilno i podsetio nas na jednačenje suglasnika po zvučnosti. U ovom slučaju zvučno b […]

Kineski zid ili kineski zid

Veliko slovo nam se smeši iz prikrajka, uvek spremno da nam zada nove zadatke. Kako se piše pravilno Kineski zid ili kineski zid? Ispravno je napisati Kineski zid. U srpskom jeziku i gramatici neka pravila koja je postavio naš pravopis su savršeno jasna i potrebno je samo pridržavati se istih. […]