Kako se pišu imena muzeja

U srpskom jeziku jedno od čestih pitanja je kako se piše pravilno neka od određenih ustanova. U ovom slučaju govorićemo o nazivima muzeja, koji su veoma bitna i važna mesta za sve nas. Pravopis srpskog jezika nalaže da je ispravno da se u nazivima muzeja prva reč uvek piše velikim […]

Kako se pišu imena hotela i restorana

Kako se piše pravilno naziv nekog hotela ili restorana? Da li postoji određeno pravilo kada je ova nedoumica u pitanju? Naravno, nasmešio se pravopis. Pravilno je napisati ih velikim slovom na početku naziva. Ukoliko naziv hotela ili restorana sadrži neku vlastitu imenicu ispravno je i nju napisati velikim slovom, kako […]

Knez Mihailova ili knez Mihajlova

Nazivi ulica uvek su veliki izazov kada je srpski jezik u pitanju. Kako se piše pravilno knez mihajlova ulica? Pravopis nalaže da se nazivi ulica pišu velikim slovom, a ukoliko je ulica prva reč i ona zahteva veliko slovo. Ispravno je Knez Mihailova ulica ili Ulica Knez Mihaila. Takođe mora […]

Evropa ili Europa

Jedan od sedam kontinenata, svima znan je, između ostalog i Evropa. Možda su mnogi bili u dilemi kako se kaže pravilno Evropa ili Europa, a mi smo tu da odagnamo svaku sumnju. Kako se piše pravilno Evropa ili Europa Pravopis srpskog jezika nalaže da je jedino ispravno napisati Evropa, velikim […]

Vam ili vam

Pravopis srpskog jezika veoma je zanimljiv i primamljiv za učenje. Rešavajući mnoge nedoumice naučili smo šta se piše velikim, a šta malim slovom. Zamenica vam nije vlastita imenica i na pitanje kako se ona piše odgovorićemo tačno, malim slovom. Kako se piše ispravno Vam ili vam Da bismo gramatički napisali […]