Kako se pišu imena muzeja

U srpskom jeziku jedno od čestih pitanja je kako se piše pravilno neka od određenih ustanova. U ovom slučaju govorićemo o nazivima muzeja, koji su veoma bitna i važna mesta za sve nas.

Pravopis srpskog jezika nalaže da je ispravno da se u nazivima muzeja prva reč uvek piše velikim slovom, kao na primer Narodni muzej, Prirodnjački muzej, Muzej savremene umetnosti, Muzej afričke umetnosti i drugi.

Međutim isto tako postoji pravilo da ukoliko se u nazivu nađe vlastita imenica moramo je napisati velikim slovom napr. Muzej grada Beograda, Muzej Nikole Tesle Beograd, Pedagoški muzej Beograd, Muzej jugoslovenske kinoteke Beograd itd. Pogledajmo sada primere koji će nam pokazati primenu naziva muzeja u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe naziva muzeja

  • Juče smo bili sa tatom u Prirodnjačkom muzeju.
  • Deca su posetila i Muzej Nikole Tesle u Beogradu.
  • Kada ćes da me vodiš u Muzej likovne umetnosti?

Leave A Comment?