Kako se piše naziv keja (Zemunski kej, Dunavski kej…)

Volimo da šetamo po keju i osluškujemo reke, međutim da li znamo kako se piše pravilno naziv nekog keja? Naziv keja ispravno je napisati velikim slovom na početku naziva. Pravopis takođe nalaže da ukoliko je reč kej na početku u sklopu naziva isto je treba napisati velikim slovom, kao napr. Kej oslovođenja.

Ukoliko pratimo pravilo koje važi za gramatiku srpskog jezika ne možemo pogrešiti. Tako dolazimo do zaključka da je pravilno napisati  Zemunski kej, Dunavski kej, Savski kej i dr. Pogledajmo kako ovi nazivi izgledaju u narednim primerima.

Primeri upotrebe naziva keja

  • Savski kej je najlepši deo našeg kraja.
  • Hoćemo li večeras prošetati Zemunskim kejem?
  • Dunavski kej dobio je dva nova igrališta za decu.

Leave A Comment?