koka-kola ili kokakola (coca-cola ili cocacola)

Pred nama je jedna zanimljiva nedoumica. Kako se piše pravilno čuveno piće koje cela planeta konzumira koka kola ili kokakola (coca cola ili cocacola)? Naziv firme koja proizvodi isti piše se Coca-cola, međutim ukoliko se osvrnemo na pravopis našeg jezika dozvoljena je i upotreba oblika Koka-kola.

Ukoliko u tekstu mislimo na naziv firme prvu reč ispravno je napisati velikim slovom, a ukoliko se naš tekst odnosi na piće napisaćemo ga malim slovom. Takođe veoma je važno upotrebiti crticu u pisanju oba oblika. Pogledajmo sada primere koje smo pipremili.

Primeri upotrebe date reči

  • Moj brat zaposlio se u Koka-koli i veoma je zadovoljan.
  • Idi u radnji i kupi dve flaše koka-kole!
  • Možeš li mi dodati koka-kolu sa stola?

Leave A Comment?