eto ili e to

Još jedna u nizu pravopisnih nedoumica koja nam je uzburkala vijuge je pred nama. Sada nas zanima kako se piše pravilno eto ili e to. Odgovor na ovo naše pitanje naći ćemo u narednim redovima. Kako se piše ispravno eto ili e to Pravopis srpskog jezika nalaže da se rečce […]

e pa ili epa

Izraz e pa mnogo puta smo i čuli i upotrebili u svom govoru, ali kada ga trebamo predstaviti na papiru malo ćemo zastati i razmisliti kako se piše pravilno, e pa ili epa. Kako se piše ispravno e pa ili epa Pravopis našeg bogatog jezika naređivačkim tonom nam se obraća […]

e-mail ili email ili mejl

U moru digitalne tehnologije nemoguće je nespomenuti i elektronsku poštu, koja je postala deo svakodnevnice kako poslovnog tako i privatnog života. Međutim sada nas muči pitanje kako se kaže i kako se piše reč email. Pravilno je upotrebiti i oblik e-mail i email. Kako se piše pravilno e-mail ili email […]

Evropa ili Europa

Jedan od sedam kontinenata, svima znan je, između ostalog i Evropa. Možda su mnogi bili u dilemi kako se kaže pravilno Evropa ili Europa, a mi smo tu da odagnamo svaku sumnju. Kako se piše pravilno Evropa ili Europa Pravopis srpskog jezika nalaže da je jedino ispravno napisati Evropa, velikim […]

euro ili evro

Česte rasprave vode se oko toga kako se kaže pravilno evro ili euro. Bilo da je u pitanju srpski pravopis ili ne jedino pravilno je koristiti oblik evro, jer se tako zove evropska valuta. Kako se piše ispravno euro ili evro Ukoliko u pisanom obliku trebamo da predstavimo datu reč […]

ekskurzija ili eskurzija

Nastavljamo sa rešavanjem gramatičkih i književnih zadataka. Pred nama je interesantan izazov u kojem treba da odagnamo kako se kaže eskurzija ili ekskurzija. Po gramatičkim i jezičkim pravilima tačan odgovor je ekskurzija. Kako se piše ispravno eskurzija ili ekskurzija Da bismo ispoštovali pravopis pravilno je napisati ekskurzija. Ovde se govori […]

element ili elemenat

Putujući krivudavim putevima koje nam je nametnuo srpski pravopis, došli smo do ješ jedne zanimljive nedoumice, koju ćemo viteški rešiti. Kako se kaže tačno element ili elemenat? Ispravan odgovor na ovo pitanje je da se mogu koristiti oba oblika. Kako se piše isprano element ili elemenat Pravopis srpskog jezika nalaže […]

espreso ili ekspreso

Većina vas ne samo da je čula već je i uživala u čari iste, sigurna sam. Reč je o jednoj kafi, ali nas sada muči kako se kaže pravilno njen naziv espreso ili ekspreso. Pravilno je reći espreso. Kako se piše ispravno espreso ili ekspreso Kada je pravopis u pitanju […]

ekavica ili ijekavica

Za srpsku književnost malo je reći da je veličanstvena. Na pitanje kako se kaže ispravno ekavica ili ijekavica veoma je lako odgovoriti, jer se ovde radi o dve različite stvari. Koriste se oba oblika jer su i jedan i drugi pripadaju srpskoj književnosti. Kako se piše pravilno ekavica ili ijekavica […]

ekosistem ili eko sistem

Pred nama je jedna veoma važna reč za životnu sredinu, a to je ekosistem. Znamo kako se kaže, ali postoji li određeno pravilo kada je njeno pisanje u pitanju? Kako se piše ispravno ekosistem ili eko sistem Pravopis srpskog jezika veoma je jasan i govori nam da je jedino pravilno […]