Evropa ili Europa

Jedan od sedam kontinenata, svima znan je, između ostalog i Evropa. Možda su mnogi bili u dilemi kako se kaže pravilno Evropa ili Europa, a mi smo tu da odagnamo svaku sumnju.

Kako se piše pravilno Evropa ili Europa

Pravopis srpskog jezika nalaže da je jedino ispravno napisati Evropa, velikim slovom jer je ovde jasno da se radi o vlastitoj imenici. Primeri koje smo spremili za vas najbolje će oslikati ovo objašnjenje.

Primeri upotrebe

  • Moji prijatelji rešili su da krenu na putovanje po Evropi.
  • Koja je najrazvijenija zemlja istočne Evrope?
  • Javili su da je jako nevreme obuhvatilo južnu Evropu.

Leave A Comment?