uradićemo ili uradi ćemo

Uvek zanimljivi za rad su svakako glagoli. Kako se piše pravilno uradićemo ili uradi ćemo? Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku ispravno je napisati uradićemo, spojeno bez razmaka. Postoji pravilo u srpskom jeziku koje glasi da kada se glagol u infinitive završava na -ti, kao što je uraditi, uvek […]

upola ili u pola

Kako se piše prvilno izraz, koji većina od nas koristi, upola ili u pola? U srpskom jeziku dozvoljena je upotreba oba oblika u zavisnosti od situacije. Kada se osvrnemo na pravopis videćemo da ukoliko se upola koristi kao prilog koji označava nešto od polovine, pravilno je pisati spojeno, dok se odvojeno […]

ujedno ili u jedno

Kako se piše ispravno ujedno ili u jedno?  U srpskom jeziku pravilno je koristiti oba oblika. Pravopis je bio voljan da nam pojasni kada i u kojim situacijama se koristi određeni oblik. Kada se reč ujedno koristi kao prilog za nešto što se desilo pravilno je pisati je spojeno, a […]

u inat ili uinat ili zainat

Često se koriste sledeći izrazi, ali da li znamo kako se kaže pravilno u inat ili uinat ili zainat? U srpskom jeziku ispravno je samo u inat. Oblici uinat i zainat je ne koriste. Kada je sprski pravopis u pitanju postoje mnoge reči koje se akcenatski spojene, a pišu se […]

udvoje ili u dvoje

Kako se piše ispravno udvoje ili u dvoje? U našem jeziku pravilno je koristiti oba oblika, samo treba obratiti pažnju kada se koji koristi. Osvrnućemo se na pravopis i njegova pravila kako bismo uvideli zašto je to tako. Ukoliko se reč koristi kao prilog koji pokazuje dvoje zajedno u nečemu, […]

ne razumem ili nerazumem

Naredna nedoumica tiče se rečce ne, koja je uvek zanimljiva za istraživanje. Kako se piše pravilno ne razumem ili nerazumem? U srpskom jeziku jedino ispravno je napisati ne razumem odvojeno kao dve reči. Mnogo puta nas je pravopis podsećao na pravilo koje se tiče negacije sa rečcom ne i glagolom. […]

samnom ili sa mnom

Kako se piše pravilno samnom ili sa mnom? Ispravno je napisati sa mnom, odvojeno kao dve reči. Ovde je reč o instrumentalu lične zamenice prvog lica, koji je u jednini. Pravopis srpskog jezika nalaže da se u ovom slučaju uvek piše predlog sa, nikako s kao što je slučaj sa […]

luna park ili lunapark

Izučavajući srpski jezik nameće nam se pitanje kako se piše ispravno luna prak ili lunapark? Gramatički je pravilno napisati luna park odvojeno, kao dve reči. Ukoliko se osvrnemo na pravopis srpskog jezika nećemo naći neko određeno pravilo. Jednostavno naziv zabavnog parka potrebno je napisati kao dve celine tačnije kao dve […]