luna park ili lunapark

Izučavajući srpski jezik nameće nam se pitanje kako se piše ispravno luna prak ili lunapark? Gramatički je pravilno napisati luna park odvojeno, kao dve reči.

Ukoliko se osvrnemo na pravopis srpskog jezika nećemo naći neko određeno pravilo. Jednostavno naziv zabavnog parka potrebno je napisati kao dve celine tačnije kao dve reči. Razmak između je obavezan, a kako primena ove reči izgleda u direktnom tekstu videćemo iz narednih primera.

Primeri upotrebe date reči

  • Tata je obećao da će nas voditi u luna park.
  • Mislim da sutra nećemo moći u luna park, ako padne kiša.
  • Da li si nekad bila ranije u ovom luna parku?

Leave A Comment?