udvoje ili u dvoje

Kako se piše ispravno udvoje ili u dvoje? U našem jeziku pravilno je koristiti oba oblika, samo treba obratiti pažnju kada se koji koristi. Osvrnućemo se na pravopis i njegova pravila kako bismo uvideli zašto je to tako.

Ukoliko se reč koristi kao prilog koji pokazuje dvoje zajedno u nečemu, reč ćemo pisati spojeno, no kada se odnosi konktretno na nešto određeno pravilno je pisati odvojeno u dvoje. Pogedajmo primere kako bi nam ove razlike bile u potpunosti jasne.

Primeri upotrebe datih reči

  • Nemam u koga da posumnjam, osim u dvoje bivših prijatelja.
  • Dok smo živeli zajedno, apsolutno sve smo radili udvoje.
  • Oni udvoje rešavaju domaće zadatke i odlično im ide.

Leave A Comment?