u inat ili uinat ili zainat

Često se koriste sledeći izrazi, ali da li znamo kako se kaže pravilno u inat ili uinat ili zainat? U srpskom jeziku ispravno je samo u inat. Oblici uinat i zainat je ne koriste.

Kada je sprski pravopis u pitanju postoje mnoge reči koje se akcenatski spojene, a pišu se odvojeno, kao što je i ovde slučaj. U inat kada se izgovara deluje kao da se radi o reči koja se piše zajedno, ali nije tako. Pogledajmo primere koji će nas uputiti na to kako se piše ova reč u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • U inat svima vama koji mi ne verujete ću uspeti.
  • Da li sve što radiš sada, radiš Minji u inat?
  • Zašto mi to radiš u inat, šta postižeš time?

Leave A Comment?