samnom ili sa mnom

Kako se piše pravilno samnom ili sa mnom? Ispravno je napisati sa mnom, odvojeno kao dve reči. Ovde je reč o instrumentalu lične zamenice prvog lica, koji je u jednini.

Pravopis srpskog jezika nalaže da se u ovom slučaju uvek piše predlog sa, nikako s kao što je slučaj sa ostalim licima na primer s’ tobom. Takođe pravilo koje se mora poštovati da se uvek piše razdvojeno od zamenice. Pogledajmo direktne primere koje smo pripremili kako bi videli upotrebu ove reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Možeš krenuti sa mnom, ako želiš.
  • Maja će prošetati sa mnom, pa će doći na sastanak.
  • Hoćeš li sutra sa mnom na Milicin rođendan?

Leave A Comment?