upola ili u pola

Kako se piše prvilno izraz, koji većina od nas koristi, upola ili u pola? U srpskom jeziku dozvoljena je upotreba oba oblika u zavisnosti od situacije.

Kada se osvrnemo na pravopis videćemo da ukoliko se upola koristi kao prilog koji označava nešto od polovine, pravilno je pisati spojeno, dok se odvojeno piše kada se doslovno misli na prilošku odredbu. Kroz primere koje smo pripremili videćemo kako se ispravno koriste te razlike.

Primeri upotrebe

  • Ovu majicu platila sam upola cene.
  • Čas mi počinje u pola tri, moram požuriti.
  • Molim te možeš li mi spustiti upola cene?

Leave A Comment?