Predsednik ili pretsednik

Kako se kaže pravilno predsednik ili pretsednik. Ukoliko ne želimo da pogrešimo ni gramatički ni jezički koristićemo oblik predsednik, jer je to jedino ispravno.

Ustanovili smo šta je tačno kada je izgovor u pitanju, a sad prelazimo na pravopis. Reč predsednik predstavlja titulu, koja je inače zajednička imenica i zahteva malo slovo. Pogledajmo sada kako se piše data reč u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Moj otac je predsednik upravnog odbora njegove firme.
  • Predsednik republike obratiće se građanima.
  • Da li je predsednik u svojoj kancelariji?

Leave A Comment?