Kako se pišu pravilno imena sudova

Sledeća nedoumica opet sa sobom nosi veliko i malo slovo. Potrebno je da odagnamo kako se pišu pravilno imena sudova. Sud je institucija i kao takva njen naziv zahteva veliko slovo.

Pravopis srpskog jezika nas je podsetio da se u nazivu sudova i drugih institucija velikim slovom piše samo prva reč : Osnovni sud, Treći opštinski sud, Privredni sud, Prvi osnovni sud itd. U nastavku teksta čekaju nas konkretni primeri, koji nas upućuju na upotrebu ovih naziva.

Primeri korišćenja datih reči

  • Moja majka radi u Trećem opštinskom sudu.
  • Nisam sigurna da li treba da idem u Osnovni sud ili u Privredni sud.
  • Prvi opštinski sud nalazi se u ulici gde živi moja prijateljica.

Leave A Comment?