Kako se pišu brojevi slovima

Veoma zanimljiva nedoumica je pred nama. Naizgled laka, ali na pitanje kako se pišu brojevi slovima nije lako dati odgovor. U srpskom jeziku pravopis nalaže da se brojevi do deset uvek pišu slovima i to naravno malim slovom, jer se radi o zajedničkim imenicama.

Redni i decimalni brojevi pišu se bez tačke i zareza ukoliko se pišu slovima. Na primer prvog maja ili 1. maja, dok je oblik 1-og maja nedozvoljen u srpskoj gramatici. Novčani izosi takođe se pišu bez tačke i zahtevaju malo slovo ukoliko se ne nalaze na početku rečenice (Majica je koštala dve stotine dinara.)

Brojevi kao i izrazi zahtevaju da se pišu pravilno te ćemo se osvrnuti na neke primere pisanja brojeva. Kako se piše pravilno šesto ili šest stotina? Oblik šesto upotrebljava se kao redni broj u srednjem rodu, dok je ispravan i oblik šest stotina, koji se drugačije piše i šeststo. Isti slučaj je i sa dvesta ili dvesto, trista ili tri stotine. Recimo postoje i zagonetke kao što su da li je ispravno pesto ili petsto? Reč pesto ne postoji tako da se koristi samo izraz petsto ili pet stotina.

Kada su brojevi u pitanju postoje i oni koji nam u izgovoru takođe stvaraju nedoumicu. Kako se kaže ispravno dvanest ili dvanaest­? U srpskom jeziku jedino je dozvoljena upotreba oblika dvanaest. Isti slučaj je i sa petnaest, šesnaest itd.

Primeri upotrebe

  • Moja mlađa sestra ima samo dvanaest godina.
  • Ovu haljivu platila sam dve hiljade dinara.
  • Svako šesto dete ovde voli da jede krompiriće.

Leave A Comment?