Magistar ili magistar

Kako se piše ispravno magistar ili Magistar? Postoje jasna pravila kada je pisanje titula u pitanju u srpskom jeziku. Pravopis nalaže da je pravilno napisati magistar.

Gramatika srpskog jezika nalaže da veliko slovo ovde nije obavezno. Dakle ova reč zahteva malo slovo, a naredni primeri koje smo pripremili najbolje će nam pokazati njegovu primenu.

Primeri korišćenja date reči

  • Moj tata je magistar književnosti i veoma sam ponosna.
  • Ukoliko završim sve škole koje planiram postaću magistar nauke.
  • Magistar Đorđević će sad održati govor.

Leave A Comment?