Kako se piše patrijarh

Sledeća nedoumica je veoma zanimljiva, jer je došlo do sukoba u verskim i gramatičkim načelima. Kako se piše pravilno reč patrijah, da li velikim ili malim slovom. Gramatički ispravno je napisati patrijah, malim slovom.

Pravopis srpskog jezika nalaže da titule bilo kog karaktera zahtevaju samo malo slovo, osim u slučajevima kada se nalaze na početku rečenice, te ih moramo napisati velikim početnim slovom. Primeri koji slede uputiće nas na direktnu primenu ove reči u tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Patrijarh srpski obratio se svim okupljenim na platou.
  • Koliko godina je patrijarh imao kada je postavljen na čelo crkve?
  • Sa patrijarhom Irinejom juče se sastao poglavar katoličke crkve.

Leave A Comment?