Alkotest ili alko-test

Listajući srpski pravopis naišli smo na još jedan zanimjiv zadatak. Treba da odagnamo nedoumicu kako se kaže alkotest ili alko-test. Da li se koristi crtica ili samo razmak ili ova reč pak ide spojeno? Jedino ispravno rešenje je da se reč alko-test piše sa crticom. Prefiks je nastao od osnovice reči i u našoj gramatici potrebno je odvojiti ga crticom.

Kako se piše pravilno alkotest ili alko-test

Ovu reč koja nam je zadala ovu mali zagonetku, piše se odvojeno sa crticom, alko-test. Ukoliko se ne nalazi na početku rečenice napisaćemo je malim slovom, jer ne spada u vlastite imenice. Pređjimo sad na konkretne primere gde ćemo naići na ovu reč.

Primeri upotrebe

  • Juče ga je zaustavila policija, radili su mu alko-test.
  • Kućni alko-test nije isti kao policijski, ne zavaravajte se.
  • Da ne biste rizikovali da radite alko-test, posle žurke najbolje je ići taksijem.

Leave A Comment?